PRO KOHO JE ONLINE KURZ?
PŘÍMÍ PRODEJCI
OBCHODNÍCI
OBCHODNÍ ZASTUPCI
PODNIKATELÉ
FREELANCEŘI
ŽIVNOSTNÍCI
REALITNÍ, POJIŠTOVÁCÍ, BURZOVNÍ MAKLÉŘI
MLM OBCHODNICÍ
FINANČNÍ PORADCI
Pro všechny, kdo prodává své služby a produkty.
VÝSLEDKY BUDOU HNED:
DOSTANETE
Kompletní průvodce schůzkou a procesem obchodování
od A do Z.
ZVÝŠÍTE
Mnohonásobně své příjmy a počet klientů.
NAUČÍTE SE
Účinné techniky prodeje a komunikace.
ZAČNETE
Plnit targety a vlastní sny
2x rychleji.
PŘEKONATE
Své strachy, předsudky a budete milovat svou práci.
ÚDĚLATE
Nový systém prodejů a ze sebe super obchodníka.
UŠETŘITE
Váš čas, nervy a peníze.
OVLADNETE
Svou mysl a svých klientů.
ZJISTÍTE
Co je NLP, pokročilé metody komunikace, ovlivňování a jak to vše používat.
CO NEBUDE
VODA, KTEROU SE NEDÁ POUŽIT V PRAXI
TECHNIKY, KTERÉ PŘESTALY FUNGOVÁT JIŽ V 90KÁCH
NUDNÉ VYPRÁVĚNÍ TEORIE
(MOTIVAČNÍ MOTIVACI).
CO BUDE
TECHNIKY A NÁSTROJE, KTERÉ JSME OTESTOVALI NA SOBĚ
DOMÁCÍ ÚKOLY, KTERÉ PŘINESOU VÝSLEDEK HNED
RŮST ÚSPĚŠNÝCH SCHŮZEK
ZVÝŠENÍ VAŠICH PŘÍJMŮ JE SAMOZŘEJMOSTÍ.
PROGRAM KURZU
DEN 0. ÚVOD, CO JE OBCHOD
O čem to bude a co se dozvíte
Představení nás dvou
Příprava na kurz.
DEN 1. MENTÁLNÍ POSTOJE
 • Tělo vs. mozek
 • Kdo je obchodník a rozdělení typů obchodníků
 • Charakteristika ideálního obchodníka a typy obchodníků
 • Mentální postoje obchodník
 • Vnitřní postoje a charakteristiky obchodníka
 • Vnější charakteristiky a projevy
 • Neverbální komunikace
 • Vliv prostředí
 • Proč obchodníci selhávají?
 • Frame - charisma
 • Frame vláda, analytik, čas, výhra.
DEN 2. KDE JSOU VAŠI KLIENTI
 • Dělení klientů
 • Horký klient, vlažný klient, studený klient
 • Kde hledat klienty?
DEN 3. JAK OSLOVIT KLIENTA
 • Jak oslovit klienta?
 • Telefonický kontakt
 • Metody pro obchodní telefonát
 • Námitky při telefonování
 • Když klient zavolá vám
 • Metoda SPIN (telefonát)
 • Akviziční elektronická písemná komunikace - e-mail
 • Oslovení neznámého klienta face to face.
DEN 4. PŘIPRAVA NA SCHŮZKU
 • Příprava před obchodní schůzkou
 • Mentální příprava na jednání s klientem
 • Styl oblékání
 • Příprava na samotné jednání
 • Den schůzky a váš příchod za klientem. První kontakt, první dojem
 • Taktika zvládnutého začátku
 • Řízené mentální jednání - usazení, penetrace, pacing a leading
 • Prolomení ledů
 • Komplikace při prolamování ledů.
DEN 5. TYPOLOGIE KLIENTA
 • Typologie klienta, jak se to dělá?
 • Typologie dle NLP - vizuální, auditivní, kinestetický typ včetně schématu prodejní komunikace
 • Typologie podle pohybu očí
 • Typologie podle užívaných slov a frází
 • Odhalení strategie rozhodování podle NLP.
DEN 6. MOC OTÁZEK, SPIN
 • Správně kladené otázky se systémem postupného zužování - otevřené otázky, uzavřené otázky, alternativní otázky, řídící otázky, informační otázky, rétorická otázka, kontrolní otázky, zdržovací otázky, sugestivní otázky, motivační otázky
 • V čem spočívá psychologická hodnota otázek
 • List otázek a odpovědí - killer questions od klienta, klient jako cibule
 • Metoda SPIN - kompletní a rozšířená.
DEN 7. KUPNÍ MOTIVY
 • Kupní motivy klienta. Jaké jsou
 • Mocná zbraň a jak prodávat přes kupní motivy.
DEN 8. PREZENTACE PRODUKTU
 • Jak správně prezentovat produkt nebo službu
 • Zásady dobré prezentace vašeho řešení
 • Prezentace většího portfolia služeb nebo produktů
 • Vyvolání touhy - jazyk výhod a prodej jazykem výhod.
DEN 9. JAK NASTAVIT CENU
DEN 10. PREZENTACE CENY
 • Fakta o ceně
 • Prezentace ceny klientovi - metoda kopí, metoda dvojzubec, metoda trojzubec, profit story.
DEN 11. ZVLÁDÁNÍ NÁMITEK
 • Odmítnutí x zdržování x námitka
 • Odmítnutí a metody řešení
 • Zdržovací manévr nebo také námitka na poslední chvíli
 • Námitka a metody řešení námitek
 • Námitka - Už někoho máme
 • Námitka - Nemám čas
 • Námitka - Mám špatnou zkušenost
 • Námitka na cenu
 • Metoda mlčení jako argument
 • Otrávení a nerozhodní zákazníci, tvrdí vyjednavači - jak na ne?
DEN 12. UZAVŘENÍ OBCHODU
 • Důvody, proč je koncovka tak obtížná, požadavky na uzavření prodeje
 • 7 chyb, kterých se musíte při uzavírání obchodu vyvarovat
 • Signály zájmu o koupi
 • Jak uzavřít obchod a udělat finální tečku?
 • Techniky uzavírání obchodu a utvrzovací techniky - technika vyzvání, technika řízeného postupu, technika výběru, technika druhého rozhodnutí
 • Techniky pro nerozhodné, váhající, kličkující klienty - technika půjčené hračky, technika pro "chci si to ještě rozmyslet", technika "pouze dnes".
 • Nátlakové techniky - technika zplnomocnění, technika ultimáta, technika objednacího listu.
DEN 13.
DEN 14. ZÁVĚR
DIANA A MAREK DRAGOUN
LEKTOŘI
DOHROMADY 22 LET PRAXE V OBCHODOVANÍ A PRODÁNO SKORO ZA 100.000.000 KČ.

DOBŘE VÍME, CO MUSÍTE UDĚLAT PRO TO, ABY KLIENTI KOUPILI OD VÁS A NIKOLIV OD KONKURENCE.

MÁME:
ZKUŠENOSTI, SCHOPNOST VYSVĚTLOVAT
SLOŽITÉ TECHNIKY PRODEJE DOSTUPNÝM JAZYKEM A VLASTNÍ NÁSTROJE, KTERÉ DĚLAJÍ NAŠE KURZY TAK EFEKTIVNÍ.

REFERENCE
BASIC
2189 Kč
 • 14 lekcí
 • Domácí úkoly
 • Přístup k materiálům 14 dnů
 • Check listy, guidy
 • Kontrola domácích úkolů
 • Chat podpora
 • Osobní konzultace s Markem a Dianou
KOUPIT
PREMIUM
7689 Kč
 • 14 lekcí
 • Domácí úkoly
 • Přístup k materiálům 60 dnů
 • Check listy, guidy
 • Kontrola domácích úkolů
 • Chat podpora
 • Osobní konzultace s Markem a Dianou
KOUPIT
FAQ - Otázky a odpovědi:
Co je v ceně kurzu?
Záleží na zakoupeném verzi kurzu. Minimálně však 14 vzdělávacích videí, studijní materiály, sešit s úkoly.
Jak dlouho budou dostupná videa?
V závislosti na zakoupené verzi kurzu 14/30/60 dnů.
Kolik času potřebuji na absolvování kurzu?
Každé video trvá cca. 30-45 min. Každý den v průběhu 14 dnů se postupně otevírají na webu nová videa. Denně budete potřebovat kolem 60-90 minut na absolvování kurzu.
Kurz musím absolvovat v režimu reálného času nebo mužů ve svém tempu?
Videa se na webu otevírají každodenně v 9 h ráno v souladu s rozvrhem. Můžete si je přehrát v jakýkoliv pro vás vhodný čas.
Potřebuji se nějak zvlášť připravovat předem?
Potřebujete pouze zařízení s přístupem k internetu, vytisknout pracovní sešit a propisku.
Jak často budou domácí úkoly?
Úkoly budou každý den vždy k probranému tématu.
Kdo bude kontrolovat domácí úkoly?
V závislosti na zakoupené verzi kurzu : nikdo/ tým Dragoun360/ Marek a Diana
Click to order
Total: 
Your Name
Your Email
Your Phone