SALES
KURZ
14 DNŮ,
PO KTERÝCH
BUDETE PRODÁVAT
JAKO NIKDY PŘEDTÍM
START
SRPNA
13
PRO KOHO JE KURZ?
PŘÍMÍ PRODEJCI
OBCHODNÍCI
OBCHODNÍ ZASTUPCI
PODNIKATELÉ
FREELANCEŘI
ŽIVNOSTNÍCI
REALITNÍ, POJIŠTOVÁCÍ, BURZOVNÍ MAKLÉŘI
MLM OBCHODNICÍ
FINANČNÍ PORADCI
VÝSLEDKY BUDOU HNED:
DOSTANETE
Kompletní průvodce schůzkou a procesem obchodování
od A do Z.
ZVÝŠÍTE
Mnohonásobně své příjmy a počet klientů.
NAUČÍTE SE
Účinné techniky prodeje a komunikace.
ZAČNETE
Plnit targety a vlastní sny
2x rychleji.
PŘEKONATE
Své strachy, předsudky a budete milovat svou práci.
ÚDĚLATE
Nový systém prodejů a ze sebe super obchodníka.
UŠETŘITE
Váš čas, nervy a peníze.
OVLADNETE
Svou mysl a svých klientů.
ZJISTÍTE
Co je NLP, pokročilé metody komunikace, ovlivňování a jak to vše používat.
CO NEBUDE
VODA, KTEROU SE NEDÁ POUŽIT V PRAXI
TECHNIKY, KTERÉ PŘESTALY FUNGOVÁT JIŽ V 90KÁCH
NUDNÉ VYPRÁVĚNÍ TEORIE
(MOTIVAČNÍ MOTIVACI).
CO BUDE
TECHNIKY A NÁSTROJE, KTERÉ JSME OTESTOVALI NA SOBĚ
DOMÁCÍ ÚKOLY, KTERÉ PŘINESOU VÝSLEDEK HNED
RŮST ÚSPĚŠNÝCH SCHŮZEK
ZVÝŠENÍ VAŠICH PŘÍJMŮ JE SAMOZŘEJMOSTÍ.
PROGRAM KURZU
DEN 0. ÚVOD, CO JE OBCHOD
O čem to bude a co se dozvíte
Představení nás dvou
Příprava na kurz.
DEN 1. MENTÁLNÍ POSTOJE
 • Tělo vs. mozek
 • Kdo je obchodník a rozdělení typů obchodníků
 • Charakteristika ideálního obchodníka a typy obchodníků
 • Mentální postoje obchodník
 • Vnitřní postoje a charakteristiky obchodníka
 • Vnější charakteristiky a projevy
 • Neverbální komunikace
 • Vliv prostředí
 • Proč obchodníci selhávají?
 • Frame - charisma
 • Frame vláda, analytik, čas, výhra.
DEN 2. KDE JSOU VAŠI KLIENTI
 • Dělení klientů
 • Horký klient, vlažný klient, studený klient
 • Kde hledat klienty?
DEN 3. JAK OSLOVIT KLIENTA
 • Jak oslovit klienta?
 • Telefonický kontakt
 • Metody pro obchodní telefonát
 • Námitky při telefonování
 • Když klient zavolá vám
 • Metoda SPIN (telefonát)
 • Akviziční elektronická písemná komunikace - e-mail
 • Oslovení neznámého klienta face to face.
DEN 4. PŘIPRAVA NA SCHŮZKU
 • Příprava před obchodní schůzkou
 • Mentální příprava na jednání s klientem
 • Styl oblékání
 • Příprava na samotné jednání
 • Den schůzky a váš příchod za klientem. První kontakt, první dojem
 • Taktika zvládnutého začátku
 • Řízené mentální jednání - usazení, penetrace, pacing a leading
 • Prolomení ledů
 • Komplikace při prolamování ledů.
DEN 5. TYPOLOGIE KLIENTA
 • Typologie klienta, jak se to dělá?
 • Typologie dle NLP - vizuální, auditivní, kinestetický typ včetně schématu prodejní komunikace
 • Typologie podle pohybu očí
 • Typologie podle užívaných slov a frází
 • Odhalení strategie rozhodování podle NLP.
DEN 6. MOC OTÁZEK, SPIN
 • Správně kladené otázky se systémem postupného zužování - otevřené otázky, uzavřené otázky, alternativní otázky, řídící otázky, informační otázky, rétorická otázka, kontrolní otázky, zdržovací otázky, sugestivní otázky, motivační otázky
 • V čem spočívá psychologická hodnota otázek
 • List otázek a odpovědí - killer questions od klienta, klient jako cibule
 • Metoda SPIN - kompletní a rozšířená.
DEN 7. KUPNÍ MOTIVY
 • Kupní motivy klienta. Jaké jsou
 • Mocná zbraň a jak prodávat přes kupní motivy.
DEN 8. PREZENTACE PRODUKTU
 • Jak správně prezentovat produkt nebo službu
 • Zásady dobré prezentace vašeho řešení
 • Prezentace většího portfolia služeb nebo produktů
 • Vyvolání touhy - jazyk výhod a prodej jazykem výhod.
DEN 9. JAK NASTAVIT CENU
DEN 10. PREZENTACE CENY
 • Fakta o ceně
 • Prezentace ceny klientovi - metoda kopí, metoda dvojzubec, metoda trojzubec, profit story.
DEN 11. ZVLÁDÁNÍ NÁMITEK
 • Odmítnutí x zdržování x námitka
 • Odmítnutí a metody řešení
 • Zdržovací manévr nebo také námitka na poslední chvíli
 • Námitka a metody řešení námitek
 • Námitka - Už někoho máme
 • Námitka - Nemám čas
 • Námitka - Mám špatnou zkušenost
 • Námitka na cenu
 • Metoda mlčení jako argument
 • Otrávení a nerozhodní zákazníci, tvrdí vyjednavači - jak na ne?
DEN 12. UZAVŘENÍ OBCHODU
 • Důvody, proč je koncovka tak obtížná, požadavky na uzavření prodeje
 • 7 chyb, kterých se musíte při uzavírání obchodu vyvarovat
 • Signály zájmu o koupi
 • Jak uzavřít obchod a udělat finální tečku?
 • Techniky uzavírání obchodu a utvrzovací techniky - technika vyzvání, technika řízeného postupu, technika výběru, technika druhého rozhodnutí
 • Techniky pro nerozhodné, váhající, kličkující klienty - technika půjčené hračky, technika pro "chci si to ještě rozmyslet", technika "pouze dnes".
 • Nátlakové techniky - technika zplnomocnění, technika ultimáta, technika objednacího listu.
DEN 13.
DEN 14. ZÁVĚR
DIANA A MAREK DRAGOUN
LEKTOŘI
DOHROMADY 22 LET PRAXE V OBCHODOVANÍ A PRODÁNO SKORO ZA 100.000.000 KČ.

DOBŘE VÍME, CO MUSÍTE UDĚLAT PRO TO, ABY KLIENTI KOUPILI OD VÁS A NIKOLIV OD KONKURENCE.

MÁME:
ZKUŠENOSTI, SCHOPNOST VYSVĚTLOVAT
SLOŽITÉ TECHNIKY PRODEJE DOSTUPNÝM JAZYKEM A VLASTNÍ NÁSTROJE, KTERÉ DĚLAJÍ NAŠE KURZY TAK EFEKTIVNÍ.

REFERENCE
BASIC
2390 Kč
 • 14 lekcí
 • Domácí úkoly
 • Přistup k materiálům 14 dnů
 • Check listy, guidy
 • Kontrola domácích úkolů
 • Chat podpora
 • Osobní konzultace s Markem a Dianou
KOUPIT
PREMIUM
5790 Kč
 • 14 lekcí
 • Domácí úkoly
 • Přistup k materiálům 2 měsíce
 • Check listy, guidy
 • Kontrola domácích úkolů
 • Chat podpora
 • Osobní konzultace s Markem a Dianou
KOUPIT
Click to order
Cart
Total: 
Your Name
Your Email
Your Phone