S námi jste v bezpečí
nejen před ohněm, ale i před úřady a neochotnými pojišťovnami.
z.č. 133/1985 sb. a vyhl. 246/2001 sb
Umíme vše, co po vás zákon chce:
Revize všeho na co si vzpomenete
hasicí přístroje, hydranty, podzemní hydranty, klapky, ucpávky, uzávěry, nouzová osvětlení
Dodáme nové a opravíme staré
tlakové zkoušky, plnění hasičáků máme i náhradní díly k hasicím přístrojům a hydrantům.
Preventivní prohlídky
Projdeme se spolu u vás a uděláme pořádnou požárně preventivní prohlídku objektu
Výkon OZO PO
včetně jednání při státním požárním dozoru.
Funkční zkoušky
požárných bezpečnostních zařízení.
Tvorba dokumentace PO
- začlenění dle požárního nebezpečí
- stanovení organizace zabezpečení PO
- požární řády
- směrnice při svařování
- požárně poplachové směrnice
- řád ohlašovny požárů
Školení + tématické plány
Co takhle konečně trochu zábavy u toho školení?

Školíme všechny zaměstnance dle zákona. Umíme to i on-line.

Tvoříme a projektujeme
zn. rychle a dobře:
- PBŘS, pasporty PBŘ.
- operativní karty.
- dokumentace zdolávání požáru.
- evakuační plány. Ty ejakulační možná taky :D
-hodnocení rizik a komunikace s pojišťovnami.
Proč nás máji klienti rádi?
Protože máme rádi své kienty
Rychlost a spolehlivost
Dostupnost 24/7
Najlepší ceny
Profesionalita + kvalita práce
Nikdy nikoho nenecháme tzv. ve „štychu".
Tito nás máji rádi a proč
ŘSD ČR
My zajištujeme všechny zákonem stanovené služby v oblasti PO ve všech objektech ŘSD, kterých je po celé ČR 56 a v minulosti také ve všech tunelech v ČR patřící ŘSD, projekce pasportů PBŘ středisek správy a údržby dálnic.
Dopravní podnik hlavního města Prahy
Dodávka 600 kusů generátorů hašení do autobusů.
Wilo tepelná čerpadla
Dodávka generátorů hašení.
AČR
projekty požárně bezpečnostních řešení stavby pro muniční sklady.
Firesi s.r.o.
kontinuální dodávky generátorů hašení pro jejich klienty.


AMPeng s.r.o.
Kontinuální dodávky generátorů hašení pro jejich klienty.
OC Westfield Chodov
Dodávka generátorů hašení do Cinema City.
STL Express s.r.o.
servis Požární ochrany téměř 150 kamionů.
Domy Praha
servis PO pro 36 domů v centru Prahy.
DS Forest trade
3x velkoobchod se dřevem. Dokumentace PO, výkon OZO PO, dodávky hp.
Kolik to u nás koštuje? Par kaček i pár litrů
Kontakty
Pište, volejte, posílejte holube.
608 691 091
marek@dragoun360.com
DRAGOUN 360 s.r.o. IČ 24710628
Lublaňská 267/12, Praha 2, 120 00, Praha 10